Cena Josefa Vavrouška je od roku 2016 udělována ve dvou kategoriích.
 

Nominace v kategorii za dlouhodobý přínos

 • Jan Piňos
 • Leo a Zuzana Burešovi
 • Richard Medal
 • Jaromír Bláha
 • Pavel Hubený
 • Otakar Štěrba, in memoriam
 • Vladimír Špidla
 • Miroslav Hudec
 • Michal Křivohlávek
 

Nominace v kategorii za výjimečný počin

 • Radim Pešek
 • Petr Marada
 • Josef Vrána
 • Petr Dobrý
 • Miroslav Šobr
 • Libor Musil

Medailonky nominovaných najdete na www.cenajosefavavrouska.cz


Cena Josefa Vavrouška

Cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně od roku 1996 Nadace Charty 77 a od roku 2004 i naše Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Laureáta vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Vyhlášení oceněných probíhá v červnu a váže se ke Světovému dni životního prostředí (5. červen). 

Mezi dosavadními laureáty v jedenadvacetileté historii ceny jsou například bývalí ministři životního prostředí Martin Bursík a Bedřich Moldan, který si odnesl ocenění minulý rok. Společně s ním převzal loňský rok cenu za výjimečný počin Daniel Pitek, severočeský podnikatel, který na vlastní náklady a na rozsáhlém území několika stovek hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky. Mezi další laureáty z minulých ročníků patří i známá akademička a spisovatelka Hana Librová, filozof Erazim Kohák, ředitelka Ekologického institutu Veronica, Yvonna Gaillyová, bojovník proti těžbě v severních Čechách Vladimír Buřt nebo profesor Josef Fanta, jeden ze zakladatelů Krkonošského národního parku.

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologické centrum AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU.

Slavnostní vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška proběhne ve spolupráci s Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády  8. června v Praze v Hrzánském paláci.