Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019
Výše přidělené podpory:  17 903,14 EUR
Příjemce podpory:  Partnerství, o.p.s.

DSC_B490-_fotoRadkaZAKOVA-(1).JPG
Stručný popis projektu:

Letos uplyne již 30 let od pádu železné opony (ŽO), nepropustné bariéry mezi někdejším Východem a Západem. Je to 30 let spolupráce, společných projektů a přeshraničního partnerství. Zasloužily se o to také města, obce, regiony, spolky, sdružení a významné osobnosti v příhraničí. Projekt si za symbol pádu železné opony a výsledků 30 let spolupráce zvolil cyklistickou trasu EuroVelo č. 13 – Stezku železné opony. Obsahem projektu je čtyřdenní cyklistická jízda ze Znojma přes Retz, Laa, Hevlín a Mikulov s ukončením ve Schlosshofu. 12členný peloton v roli poslů výročí pádu ŽO zorganizuje setkání přeshraničních partnerů a návštěvu obcí na trase za účasti starostů, škol a dalších místních partnerů. Obsahem setkání bude připomenutí si uskutečněných přeshraničních projektů a přehled připravovaných. K základnímu pelotonu se na denní etapy připojí místní partneři. Cílem budou i zastavení v místech spojených s existencí a pádem ŽO a na kulturních a přírodních památkách.

Cíle projektu:
  1. Sezvání starostů a dalších aktérů v území na rakouské i české straně na společnou cyklojízdu
  2. Vydání textu o historii a přítomnosti železné opony pro weby obcí podél hranice
  3. Vydání letáku o EuroVelo 13 – stezce železné opony
  4. Uskutečnění cyklojízdy podél česko-rakouské a česko-slovenské hranice v úseků Znojmo - Schloßhof
  5. Zajištění publicity cyklojízdy skrze zúčastněné novináře
  6. Vytvoření foto a video dokumentace z cyklojízdy

Aktivity projektu:
1. Popis aktivit žadatele
Leden až březen 2019 – organizační příprava: výzva k zapojení do projektu a sestavení základního pelotonu; komunikační a mediální plán; výzvy, objednávky a formou externí služby zajištění ubytování, stravování, dopravy a doporučených textů o ŽO pro weby obcí (pdf brožura). Duben 2019 – veřejná propagace s cílem přizvání široké veřejnosti k účasti na jednodenních etapách; publicita a dohoda o mediálním pokrytí. Květen 2019 – realizace projektu: uskutečnění cyklistické jízdy podél ŽO, uskutečnění plánovaných setkání a návštěv s partnery a zmíněnými institucemi v regionu; medializace, publicita. Červen až září 2019 – vyhodnocení projektu, zpracování účetnictví, vypracování závěrečné zprávy.

2. Popis aktivit partnera
Rakouský partner byl už v květnu 2018 iniciátorem celého projektu. Zúčastňoval se příprav projektu. Před podáním žádosti navrhoval aktivity. Ve fázi realizace se bude aktivně podílet na plánování trasy jízdy, volbě míst zastavení, oslovování lokálních partnerů a doporučování služeb. Dále na propagaci aktivit na Rakouské straně a aktivní účastí na samotné jízdě a všech setkání s partnery. Na financování projektu přispěje částkou 1500 Eur.
 
Itinerář cyklojízdy Na kole po stopách železné opony – setkávání k 30. výročí otevření hranic

Termín: 8. – 11. května 2019

1. den, 8. května 2019
Znojmo – NP Podyjí/Thayatal – Hl. Stein – Šatov – Hnanice (50 km)
Trasa:

https://mapy.cz/s/3poGd
 
08:30 h Setkání účastníků u Centrálního hřbitova ve Znojmě
09:00 – 09:30  Pieta k připomínce ukončení 2. svět. války
09:30 – 10:30 Návštěva znojemského podzemí
10:30 – 11:00 Setkání s vedením města Znojma, příprava na cestu
11:00 – 13:00 Znojmo - Čížov, storytelling u památníku železné opony, setkání s vedením NP Podyjí, Čížov - Hardegg
13:00 – 14:30 Oběd v Hardeggu, setkání se starostou, návštěva Grenzmusea Hardegg
14:30 – 15:00 Hardegg – návštěvnické centrum NP Thayatal
15:00 – 15:30 Návštěvnické centrum NP Thayatal, setkání s vedením parku
15:30 – 17:00 Návštěvnické centrum NP Thayatal - Heiliger Stein
17:00 – 17:30 Heiliger Stein, setkání se starosty Retzbachu a Hnanic u „Hl. Stein Grenztisch“
17:30 – 18:00 Hl. Stein – Šatov-pěchotní srub Zahrada
18:00 – 18:20 Šatov-pěchotní srub Zahrada, krátká venkovní prohlídka
18:30 h Check-in na ubytování v Hnanicích
19:30 h Večeře s kulturním programem
 
2. den, 9. května 2019
Hnanice – Retz – Pulkautal – Laa – Wildendürnbach – Mikulov (85 km)
Trasa:

https://mapy.cz/s/3poGt
 
08:00 h Setkání účastníků v Hnanicích, příprava na cestu
08:30 – 09:00 Hnanice - Retz
09:00 – 09:30 Zastávka u Windmühle, setkání se starostou
09:30 – 11:30 Retz - Hadres, zastávka v nejdelší sklepní uličce ve střední Evropě v Hadresu, storytelling, setkání se starostou, občerstvení
11:30 – 13:30 Hadres - Jaroslavice, oběd v Jaroslavicích, setkání se starostou
13:30 – 15:00 Jaroslavice - Hevlín - Laa, setkání se starosty Hevlína a Laa a. d. Thaya
15:00 – 16:30 Laa – Wildendürnbach, zastávka ve sklepní uličce Galgenberg, setkání se starostou
16:30 – 17:30 Wildendürnbach - Mikulov, krátká zastávka na hraničním přechodu Ottenthal-Mikulov
17:30 h Check-in na ubytování v Mikulově
18:30 – 19:30 Prohlídka města, setkání se starostou
19:30 h Večeře s kulturním programem

3. den, 10. května 2019
Mikulov – Valtice – Lednice – Reintal – Hohenau a. d. March(60 km)
Trasa:

https://mapy.cz/s/3poGN
 
08:30 h Setkání účastníků v Mikulově, příprava na cestu
09:00 – 11:00 Mikulov - Valtice, zastávka u památníku „Brána svobody“, storytelling, zastávka u naučné stezky, focení u kolonády, návštěva Muzea železné opony, setkání se starostou
11:00 – 12:00 Valtice – Hlohovec – Lednice
12:00 – 13:00 Oběd v Lednici, setkání se starostou
13:00 – 14:00 Krátká prohlídka zámeckého areálu v Lednici
14:00 – 15:45 Lednice - Reintal, zastávky u památek Lednicko-valtického areálu, zastávka Dreiländerblick, setkání se starostkou Bernhardsthalu
15:45 – 17:00 Reintal – Hohenau
17:00 – 18:00 Prohlídka Vogelschauplätze v Hohenau
18:00 h Check-in na ubytování v Hohenau
19:00 h Večeře

4. den, 11. května 2019
Hohenau/March – Angern/March – Záhorská Ves – Schlosshof (61 km)
Trasa:

https://mapy.cz/s/3poH7  https://mapy.cz/s/3poHh
 
9:00 – 10:00 Přivítání cyklistů z Rakouska a Slovenska, setkání se starostou, představení cyklotrasy KTM, příprava na cestu
10:00 – 12:00 Hohenau/March – Angern/March po cyklotrase KTM
12:00 – 13:00 Oběd v Angern/March, setkání se starostou
13:00 – 14:00 Angern/March - Záhorská Ves, využití přívozu, setkání se starostou
14:00 – 16:00 Záhorská Ves – Devínska Nová Ves – Schlosshof
16:00 – 17:00 Slavnostní zakončení na zámku ve Schlosshofu

Kontakt
 
Ing. Martin Fiala
martin.fiala@nap.cz
tel. 775 856 979
 
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.
 
eu.jpg  Intereg.jpg


  Partnerstvi-ops-(2).JPG           wv_resize.jpg