Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Letní brigáda

Máte zájem se zapojit do dotazníkového šetření?
Za účelem rozvoje cykloturistiky podél dálkové trasy Eurovelo 13 bude v období červen - srpen 2019 (1.6.2019 - 10.8.2019) v rámci projektu „Kultura a příroda na Zelném pásu“ provedeno dotazníkové šetření mezi cykloturisty na této trase. Dotazníkový průzkum organizuje Partnerství, o.p.s. (Údolní 33, Brno, www.partnerstvi-ops.cz) a zaměří se na hlavní charakteristiky návštěvnosti, tj. cílové skupiny, motivaci, délku pobytu, počet přenocování apod. 
 
 
O co jde?
- Přímé dotazování respondentů v terénu a zaznamenávání jejich odpovědí do dotazníku
- Respondenti mohou být z ČR i ze zahraničí
- dotazován bude každý pátý cykloturista (v případě nízké návštěvnosti každý třetí)
 
Kde?
- Dostaneš přidělenou/vybereš si min. 1 lokalitu k dotazování na jižní Moravě/v jižních Čechách
- zde vyzpovídáš min. 100 osob
 
Kdy?
- V období 1. 6. 2019 – 10. 8. 2019: v tomto termínu si sám zorganizuješ dny, ve kterých Ti vyhovuje jet do terénu a začít se dotazovat
 
Co od tebe očekáváme?
- Min. 100 vyplněných dotazníků v přidělené lokalitě do 10. 8. 2019
- 1x týdně report o počtu vyplněných dotazníků
- 1x fotka tazatele na místě ze začátku a 1x fotka z konce každého dne dotazování
- 5x fotky tazatele při dotazování respondentů
 
Co nabízíme?
- Zaškolíme a předáme ti vytištěné dotazníky a podklady k jednotlivým lokalitám
- Odměníme tě 30 Kč za každý kompletně vyplněný dotazník
- Přispějeme na dopravu na místo/ubytování v lokalitě dle domluvy
- Možnost přivýdělku při přepisování dotazníků na web dalších 10 Kč/ kompletně přepsaný dotazník
- Spolupráci na DPP nebo na fakturu
- Možnost uznat brigádu jako povinnou praxi v rámci studia
- Výplata odměny do 20. dne následujícího měsíce
 
 
V případě zájmu zašli životopis na email zuzana.vasickova@nadacepartnerstvi.cz.
Budeme se těšit na spolupráci!