Usilujeme o to, aby lidé šetrně zacházeli s vodou v krajině, ale také v budovách a městech.
  • V soutěži Pro vodu oceňujeme kreativní návrhy a řešení týkající se snížení spotřeby, čistění, recyklace vody i jejího efektivního zadržování v krajině.
  • Pomáháme zprostředkovat odbornou diskusi na tematických seminářích.
  • S pomocí brožury Než nastanou deště zvyšujeme povědomí o nutnosti lépe zacházet s vodou pro budoucnost dalších generací.
     

Proč se věnujeme šetrnému hospodaření s vodou?

Často si neuvědomujeme, že voda je omezeným zdrojem. Plýtváme s ní a nadměrně ji využíváme, znečišťujeme ji, ubíráme jí přirozený prostor v krajině i městech. Otočíme kohoutkem a dále se nestaráme, odkud se bere a kam odtéká.

V naší zemi sice problémy s nedostatkem pitné vody nemáme. Trápí nás ale sucha, pokles podzemních vod, povodně, splach bahna z polí a další potíže. Příčinou je snížená schopnost krajiny zadržovat vodu. Naše krajina ztratila svou různorodost, tvoří ji velké lány polí, chybí klikatící se řeky, tůně, mokřady, zelené plochy a další prvky, které by zachycovaly vodu.

Věříme, že společnou snahou můžeme současný stav ovlivnit. Připojíte se?
 

Zapojte se do našich projektů zaměřených na vodu

Jste obec, občanské sdružení, škola či jiná organizace a řešíte problematickou situaci s vodou?

Zabýváte se vodou profesně nebo vás zajímají nové informace z oblasti šetrného zacházení s vodou? Přihlaste se na seminář.

Je vám méně než 30 let, máte nápad a chcete získat odměnu ve výši 30 tisíc korun? Pošlete svůj návrh do soutěže Pro vodu.