Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt
Miroslava Florianová
koordinátorka projektu soutěž Pro vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 125
miroslava.florianova@nap.cz

David Kopecký
PR manažer projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 123 | gsm: (+420) 721 468 231
david.kopecky@nap.cz

Vítězný projekt soutěže Pro vodu se vypořádá s arsenem v pitné vodě

U příležitosti Světového dne vody jsme společně s Nestlé ocenili autory nejlepších projektů soutěže Pro vodu 2018 zaměřené na odpovědné hospodaření s vodou.
Soutěž Pro vodu je určená pro mladé kreativce z různých oborů ve věku do 30 let, propojujícím tématem však zůstává šetrné zacházení s vodou v krajině, obcích, budovách i v technologiích.

Odborná porota ve finále šestého ročníku soutěže, které proběhlo v úterý 20. března v Otevřené zahradě v Brně, rozhodovala mezi pěti projekty. O finanční odměny se letos ucházely tři návrhy zaměřené na čištění pitné či odpadní vody a dvě architektonická řešení veřejných prostranství spojených s vodními prvky.

Vítězem se stal Martin Skala, jehož projekt řešil kolísavou hodnotu arsenu v pitné vodě dvou obcí z Vysočiny. Ta v některých obdobích přesáhla limitní hodnoty stanovené vyhláškou. Z hlediska efektivity, ale i ekonomických důvodů se proto rozhodl problém ve svém návrhu řešit využitím a umístěním adsorpčního filtru do stávajícího procesu úpravy vody.

Druhé místo obsadil Dominik Tomáš Petr s projektem Bohdalec/Na Slatinách/Trnkov – rehabilitace území. Speciální cenu poroty v kategorii do 20 let získal Jakub Sochor se svým návrhem odstranění arsenu v pitné vodě. Obdobně jako vítěz soutěže zvolil adsorpci, avšak na rozdíl od něj se z ekonomických důvodů rozhodl upravovat pouze část jímané vody (50 %) tak, aby se na výstupu splnily limity dané vyhláškou. 

www.soutezprovodu.cz