Soutež Pro vodu - spolupráce se zadavateli i finanční odměny

Ve spolupráci s Nestlé jsme již pošesté vyhlásili další ročník soutěže Pro vodu pro mladé kreativce do 30 let s cílem ocenit projekty a návrhy, které o vodě uvažují jinak. Soutěžící mají příležitost řešit konkrétní situace, které zadaly obce, neziskovky a další organizace. V praxi si tak mohou vyzkoušet spolupráci se zadavateli.

Druhou možností, jak se do soutěže zapojit, je přihlásit vlastní projekt, který se týká prevence sucha, povodní, hospodaření s vodou v budovách, čištění a znovuvyužití odpadní vody, úspory pitné vody a dalších témat spojených s vodou.

Uzávěrka soutěžních řešení  je 31. ledna 2018. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč.

www.soutezprovodu.cz