Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Zuzana Šeptunová
koordinátorka projektů zaměřených na vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 127 | gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Adéla Mráčková
PR manažerka projektů zaměřených na stromy a vodu
Údolní 33 | 602 00 Brno | Česká republika
tel.: (+420) 515 903 123 | gsm: (+420) 721 468 231
adela.mrackova@nap.cz

Zapeklitý problém spojený s vodou? Zadejte ho do soutěže Pro vodu

Řešíte povodně, sucho, nadměrnou spotřebu pitné vody, znečištění vody nebo jiný problém? Přihlaste ho jako úkol pro účastníky soutěže Pro vodu.
Své zadání pro soutěžící mohou obce, školy, firmy, neziskové organizace i drobní zemědělci přihlásit nejpozději do 31. srpna 2017 elektronicky na webu www.soutezprovodu.cz

Účastníci soutěže ve věku do 30 let si pak některé ze zadání vyberou a vypracují své soutěžní řešení, za něž mohou získat finanční odměnu. Výhodou pro zadavatele situací je příležitost získat návrh či studii opatření, které mohou jejich situaci zlepšit. 

Soutěž již po šesté pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a společnosti Nestlé.

Jak přihlásit zadání?